Biologi

Karakter og egenskap - skiller de seg?

Character and Trait er to ord i den engelske ordboken som ofte blir gjengjeldt som synonymer. En slik konklusjon er imidlertid ikke sant. Karakter refererer til

Forskjellen mellom DNA og mRNA

DNA vs mRNA Det er to typer nukleinsyrer som finnes inne i cellene til levende organismer; DNA og RNA. Begge disse har strukturelle og funksjonelle

Forskjellen mellom GFP og YFP

GFP vs YFP GFP og YFP er to veldig forskjellige fluorescerende proteiner avledet fra Aequorea victoria, en manet. Mange marine organismer har lignende grønne

Forskjellen mellom lysosom og peroksisom

Lysosom vs Peroksisom Cellen er den grunnleggende enheten i livet som vi alle vet. Det ble oppdaget i løpet av 1600-tallet av Sir Robert Hooke. Ved oppdagelsen av celler, mennesket

Forskjellen mellom MHC og HLA

MHC vs. HLA 'MHC' står for 'større histokompatibilitetskompleks,' mens 'HLA' er kortversjonen av 'humant leukocyttantigen.' Begge er grupper av antigener eller