British Heritage: Fra redaktøren


Fra redaktøren
British HeritageENGLISH HERITAG Mange av stedene som er nevnt i hele denne utgaven vedlikeholdes av English Heritage, den ledende britiske bevaringsorganisasjonen. I alt bevarer English Heritage rundt 400 eiendommer, og gjør dem tilgjengelige for besøkende. Medlemmer, inkludert medlemmer av det amerikanske datterselskapet, American Friends of English Heritage, får gratis adgang til noen av organisasjonens eiendommer. De har også rett til redusert adgang til mange andre historiske eiendommer i England, Skottland, Wales og Isle of Man. I tillegg får medlemmene kvartalsbladet Heritage Today. For informasjon, vennligst kontakt English Heritage Membership Dept, P.O. Box 1BB London W1A 1BB, tlf: 0171 973 3400, eller American Friends of English Heritage, 410 Park Avenue, 19. etasje, New York, NY 10022, tlf: 212-888-3060.