Forskjellen mellom gjennomsnittlig skattesats og marginal skattesats

avgift Gjennomsnittlig skattesats mot marginal skattesats

Det er viktig å forstå forskjellen mellom gjennomsnittlig skattesats og marginal skattesats, slik at du kan lage en effektiv skatteplan. Hvis du vet hvordan du skal skille gjennomsnittlig skattesats med marginal skattesats, vil du ha lettere for å senke betalbar skatt.For det første er å beregne gjennomsnittlig skattesats enklere enn å beregne marginal skattesats. Det er fordi du med gjennomsnittlig skattesats bare får gjennomsnittet mellom skatteplikten og den totale skattepliktige inntekten. Enkelt sagt er det representert som skatteplikt delt på skattepliktig inntekt. Dette er en ganske grei skatteberegning.

I mellomtiden følger beregninger for marginal skattesats et bestemt sett med skattetabell. Din skattesats vil derfor først og fremst avhenge av ditt nåværende inntektsnivå. Så jo høyere du tjener, vil du også tilhøre høyere inntektsskatt. Men hvis inntekten din er lavere, blir skattesatsen også lavere.

Marginal skattesats kan endre seg på overtid. Når inntekten eller forbruket ditt øker eller synker, vil marginalskattesatsen også bli justert basert på din endelige skattepliktige inntekt. På den annen side representerer gjennomsnittlig skattesats den faktiske prosentandelen av inntekten din som går inn i skatt.Åpenbart vil beregninger for gjennomsnittlig skattesats være lavere fordi den inkluderer mengden skatt du vil betale på alle inntektsnivåer. Marginal skattesats brukes vanligvis ved progressiv beskatning. Du vil få forskjellige skattesatser basert på ditt nåværende inntektsnivå.

Det er viktig å forstå det grunnleggende om gjennomsnittlig skattesats og marginal skattesats, slik at du kan lage en god skatteplan. Med marginal skattesats, vil du betale mer skatt når inntekten øker. Men du betaler også mindre skatt hvis inntekten din er lavere.